بررسی تعیین گونه ژنتیکی

بررسی تعیین گونه ژنتیکی

بررسی تعیین گونه ژنتیکی اینترلوکین (IL 28B)28bبه منظور پیش بینی پاسخ به درمان با اینتر فرون –آلفا و ریبا ویرین در بیماران مبتلا به HCV

هپاتیت Cنوعی عفونت ااست که عمدتا کبد را تحت تاثیر قرار می دهد . هپاتیت C اغلب هیچ علامتی ندارد اما عفونت مزمن ان می تواند موجب سیروز کبدی و کارسینوم هپاتو سلولار نیز شود . افراد اغلب از طریق تماس خون ناشی از استعمال درون وریدی مواد مخدر ،تجهیزات پزشکی ضد عفونی نشده و تزریق خون به این بیماری مبتلا می شوند . اینترفرون و ریباویرین داروهای استاندارد برای HCVمی باشند . علائم این بیماری شامل :کاهش اشتها ،خستگی ،تهوع درد های مفصلی یا عضلانی و کاهش وزن می باشد . تنها موارد کمی از عفونت حاد با زردی همراه است . هپاتیت C علت 27% از موارد سرطان کبد می باشد .

بررسی-تعیین-گونه-ژنتیکی

سیروز کبدی می تواند منجر به فشار خون بالا در رگ ها ی پورت ،تجمع مایعات در شکم ،حونریزی یا کبودی به سادگی ،رگ های بزرگ شده واریسی به خصوص در مری و معده ،زرد شدن پوست و آسیب مغزی گردد .

مدت زمان انجام این تست 10 روز کاری است و نحوه درخواست نمونه برای تست  به صورت HCV Drug Resistance –Interleukin 28 b می باشد .

نوع نمونه

 2MLخون کامل در لوله حاوی EDTA  و نمونه بزاق

شرایط نگه داری نمونه

در دمای 2-8 داخل یخچال ،به مدت یک هفته پایدار  است .

تفسیر آزمایش

ژنوتیپ IL28b  تنها یکی از فاکتور هایی است که می تواند در این بیماران مورد بررسی قرار گیرد . لذا نتیجه باید در کنار سایر فاکتور های بالینی تفسیر شود . گونه ی CC از ژن IL 28 b با پاسخ درمانی بلند مدت به درمان با PEG-interferon-a/ribavivin

ارتباط دارد و سرعت پاسخ به درمان را پیش بینی می کند .

در آزمایشگاه در مازندران این تست به روش DNA sequencing ،Real-time PCR انجام می شود .

برخی از خدمات آزمایشگاه در ساری

مشاوره ژنتیک در ساری 

اندازه گیری سرب

غربالگری در دوران بارداری در ساری

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه در مازندران

پاسخ

2 × 1 =