تشخیص مسمومیت وابسته

تشخیص مسمومیت وابسته

بررسی دقیق برای تشخیص مسمومیت وابسته به 5-fu در بیماران تحت درمان با Capecitabine  و همچنین غربالگری بیماران قبل از تجویز دارو

5-Fluorouracilبا نامهای تجاری xelodaو capecitabine شناخته می شود که یک داروی آنالوگ پیریمیدین برای شیمی درمان یاست که اغلب در درمان انواعی از سرطان کولورکتال ،دستگاه گوارش و سرطان پستان استفاده می شود

تشخیص-مسمومیت-وابسته

آنزیم دی هیدروپیریمیدین دهیدروژناز (DPD) که به وسیله ژن DPYD کد می شود مسئول تخریب و غیر فعال کردن بیش از 80% از 5-fu می باشد . گونه های ژنتیکی که فعالیت DPDرا کاهش می دهند کاتابولیسم 5-fu  راکاهش می دهند و در نتیجه باعث افزایش بارز غلظت 5-fu و مسمومیت ناشی از ان می شوند . مسمومیت درجه سه و چهار 5-fu  در حدود 15% بیماران اتفاق می افتد و ممکن است شامل اثرات جانبی همچون التهاب مخاطی ،کاهش غیر طبیعی نوتروفیل خون (نوتروپنی )، تهوع ،اسهال ،ریزش مو و مشکلات عصبی باشد .

DPYD2 A(IVS14 +G> A ) شایع ترین پلی مورفیسم ژن DPYD  می باشد که موجب نقص در انزیم DPD  می شود . با بررسی این پلی مورفیسم در بیماران سرطانی قبل از تجویز دارو می توان دوز مناسب دارو را تجویز و از مسمومیت بیماران جلوگیری کرد .

مدت زمان انجام این تست در آزمایشگاه فجر در ساری  10 روز کاری می باشد و نحوه در خواست نمونه  به صورت 5-fu Toxicity PCR  می باشد .

نوع نمونه

3 تا 5 میلی لیتر خون محیطی و بافت پارافینه  است .

تفسیر نتایج

افراد با ژنوتیپ هتروزیگوت :

کاهش میزان دارو

افراد با ژنوتیپ هموزیگوت :

قطع درمان و انجام درمان با داروی جایگزین

افرادی که از نظر این پلی مورفیسم نرمال هستند اما علائم مسمومیت را نشان  نمی دهند باید از نظر وجود پلی مورفیسم های دیگر مورد بررسی قرار گیرند .

در آزمایشگاه فجر در مازندران این تست به روش Real-time PCR  و DNA sequencing  انجام می گردد .

برخی از خدمات آزمایشگاه در ساری

مشاوره ژنتیک در ساری 

اندازه گیری سرب

غربالگری در دوران بارداری در ساری

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه در مازندران

پاسخ

نوزده − 16 =