سرولوژی

سرولوژی

سرولوژی در بدن به منظور اندازه گیری و تشخیص تمامی آنتی بادی ها که به دلیل باکتری ها و ویروس ها تولید می شوند انجام می شود .

اگر فردی در معرض انواع باکتری ها و یا ویروس ها قرار بگیرد ،سیستم ایمنی بدن در آنتی بادی های خاصی را علیه این ارگانیسم تولید می کند .

میزان این آنتی بادی می تواند به پزشک در خصوص زمان ابتلای فرد به بیماری کمک کند .

جدا کردن میکروب از بیمار و مشخص کردن نوع میکروب می تواند یکی از بهترین راه ها برای تشخیص بیمار های عفونی باشد .

در بیشتر حالات این جداسازی با مشکلاتی مواجه می شود که بهترین کار جستجوی آنتی بادی اختصاصی ضد میکروب در سرم بیمار است .

سرولوژی

آزمایشات سرولوژی

آزمایشالت سرولوژی پر اهمیت می باشند، برای مشخص کردن تغییرات در عیار آنتی بادی ها در مدت زمانی که بیمار ی در بدن ایجاد شده است . پزشک معالج می تواند با داشتن داده های ذکر شده برای درمان و کنترل بیماری بهترین راه ممکن را ارائه دهد .

آزمایشات سرولوژی در دو نوبت  و با فاصله 2 هفته ای انجام می شود .با این کار می توان تیتر آنتی بادی بیمار را اندازه گیری کرد .

این آزمایشات در مواردی که نتیجه آزمایش مشکوک باشد انجام می شود .

عوامل تاثیر گذار در تفسیر آزمایشات سرولوژی

 • سن بیمار
 • شغل ربیمار
 • مرحله از بیماری
 • تشابهات آنتی ژنی
 • نقص ایمنی در فرد
 • زمان انجام واکسیناسیون
 • وضعیت جغرافیایی محیط

آزمایشات بخش سرولوژی

 • تب حصبه
 • فاکتور روماتوئید
 •  تب مالت
 • نوعی پروتئین برای کنترل عفونت ها
 • مونو نوکلوئوز عفونی
 • سفیلیس

وظایف بخش سرولوژی در آزمایشگاه

انجام صحیح و کامل مستند سازی های لازم

داشتن سرعت و دقت کافی در انجام وظایف محول شده

کنترل روزانه تست های انعقادی

انجام صحیح تست های سرولوژی

انجام صحیح نمونه های کنترل کیفی خارجی

کنترل کیفی معرف های و آنتی ژن ها ی سرولوژی

برخی از خدمات آزمایشگاه فجر در ساری

مشاوره ژنتیک

اندازه گیری سرب

غربالگری در دوران بارداری

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه در مازندران

پاسخ

هفت + 2 =