سلولی و مولکولی

سلولی و مولکولی

بخش سلولی و مولکولی یکی دیگر از بخش های آزمایشکاه فجر در ساری می باشد .ژنتیک مولکولی را می توان بخشی از ژنتیک دانست .این شاخه از ژنتیک با استفاده از روش های ژنتیکی و البته مولکولی تلاش برر دارد تا بتواند تمامی عامل های موثر در ژن ها را بررسی و شناسایی کند .شاخه ی سلولی و مولکولی قابلیت این را دارد که به بررسی ژن ها از نسلی به نسل دیگر و همچنین جهش ژنتیکی بپردازد .تمام این موارد می تواند کمک به شناسایی و البته درمان بسیاری از بیماری ها داشته بشاد .

ژنتیک مولکولی

ژنتیک مولکولی را می توان در سطح مولکولی بررسی کرد .برای این بررسی ها می توان هم با روش زیست مولکولی وهم ژنتیک این کار را انجام داد .

اگر بخواهیم مهمترین مولکول های موثر را نام ببریم می توانیم DNA و RNA را نام ببریم این دو از مهمترین مولکول های بدن می باشند که در حیات سلول ها بسیار تاثیر گذار می باشند . سلول های DNA وظیفه دارند تا اطلاعات را در خود ذخیره کنند و به سلول ها فرمان ارسال کند ،در حالی که RNA  باید تمامی این فرمان ها را انتقال دهد .

با کمک بخش های سلولی و مولکولی در آزمایشگاه فجر در ساری می توان تمامی این روند ها و البته فعالیت ها را بررسی و کنترل کرد .

سلولی-و-مولکولی

افراد علاقمند بسیاری به گرایش های مختلف سلولی و مولکولی رجوع می کنند ،این افراد باید در این زمینه صبر و البته پشتکار خوبی داشته باشند تا بتوانند به نتایج مطلوبی برسند . می توان به طور قطع گفت که امروزه در کشور های پیشرفته زیست شناسی بیشتر گرایش به علم سلولی و مولکولی گرفته است . در نتیجه همین امر می تواند نشانه ی پیشرفت در این زمینه باشد .

اکتشافات سلولی

اکتشافات سلولی در بخش ژنتیک مولکولی در شرایط مصنوعی کاملا رشد پیدا می کند . تنها دسته ای از سلول ها مثل سلول های پوست می توانند در محیط های کشت رشد کنند ،در حالی که سلول های دیگر نمی توانند مولد خوبی برای رشد و تکثیر در این محیط باشند . خوشبختانه امروزه با کمک تکنیکک های جدید می توانیم رشد در سلول های بنیادی و عصبی را تقویت کنیم .

برخی از خدمات آزمایشگاه فجر در ساری

مشاوره ژنتیک

اندازه گیری سرب

غربالگری در دوران بارداری

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه در مازندران

پاسخ

چهار × 3 =