لطفا فرم نظرسنجی زیر را کامل کنید.

1- نحوه آشنایی شما با آزمایشگاه فجر ساری چگونه بوده است؟


2- میزان رضایت خود را از نحوه ی برخورد پرسنل پذیرش اعلام نمایید.


3- میزان رضایت شما از پرسنل فنی آزمایشگاه فجر ساری چقدر است؟


4- میزان رضایت خود را از نحوه ی برخورد پرسنل نمونه گیری آزمایشگاه اعلام نمایید.