فلوسایتومتری

فلوسایتومتری

یکی از روش های سریع و قدرتمند که می توان برای شناسایی کامل ذرات و بررسی خصوصیات آن مورد استفاده قرار بگیرید ،فلوسایتومتری می باشد .برای انجام این ازمایش ذرات معلقی که در مایع و با سرعت تقریبا 50 متر در ثانیه در مقابل پرتوی نور باریکی عبور می کنند  مورد بررسی قرار می گیرند فلوسایتومتری از قدرت بسیار بالایی برای تشخیص برخوردار می باشد به این صورت که می تواندحتی 1 سلول سرطانی را از بین 100000سلول عادی به راحتی تشخیص دهد .از فلوسایتومتری در آزمایشگاه های تشخیصی و همچنین بخش های تحقیقاتی در بخش وسیعی استفاده می کنند .البته باید گفت فلوسایتومتری برای تشخیص بیماری ها و ارزیابی بدخیمی ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .

فلوسایتومتری

فلوسایتومتری

فلوسایتومتری بر دو روش کلی استوار می باشد .

  • پراکنده کردن نور با کمک سلول ها
  • نشر فلورسانس

باید گفت بیشتر سلول ها دارای فلورسانس کمی در مقابل طول موج های خاصی می باشند ،اما بدون استفاده از نور لیزر نمی توان هیچ گونه سلولی را به ردیاب های دستگاه ارسال کرد .این سیگنال هایی که با کمک لیزر پراکنده می شوند در دو صورت عمود بر محور تابش لیزر و یا به صورت منشا نور لیزر می باشد،این نورها بعد از اینکه به سلول رسیدند در حرکات مستقیم پخش می شوند و در آخر به ردیاب ها و یا اینکه از سطح فلوروکروم ها به سطح ذره راه پیدا می کنند .

روش کار در فلوروکروم ها اینگونه می باشد که بعد از متصل شدن به داخل سلول ،انرژی نور تابیده شده را جذب می کنند و با طول موج گوناگون به صورت تابش فلورسانس آزاد می کند .

فلوسایتومتری می تواند به راحتی محصولات پروتئینی را در داخل سلول ها ردیابی کند ،بعد از ردیابی آن ها بر اساس آنتی بادی ها ی نام پروتئین آن ها را نام گذاری می کند . خوشبختانه امروزه با کمک دستگاه های جدید می توانند همزمان 11 رنگ فلورسانس را تجزیه و تحلیل کنند در صورتی که در دوره های قبل فقط 1-2 فلورسانس قابل تجزیه و تحلیل و ردیابی بود .

برخی از خدمات آزمایشگاه فجر در ساری

مشاوره ژنتیک

اندازه گیری سرب

غربالگری در دوران بارداری

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه در مازندران

پاسخ

12 − سه =