هماتولوژی

هماتولوژی

هماتولوژی از رشته های علوم پزشکی می باشد که ارتباطی بسیار تزدیک با رشته های انکولوژی و ایمونولوژی دارد .

رشته هموتولوژی به مطالعه یاخته ها ی خونی ،فرآیند خونسازی و انعقاد خون می پردازد .

رشته هموتولوژی می تواند مقدار سلول های خونی ،عملکرد سلول های خونی ،پیش ساز های سلول های خونی در مغز استخوان و همچنین ساختارهای شیمیایی پلاسما را تشخیص و بررسی کند .

می توان تشخیص و درمان بیماری های خونی را هدف اصلی هماتولوژی دانست . هماتولوژی یک امر مهم شناخته شده است ،علت این امر را می توان اهمیت ماده ای به نام خون در زندگی دانست .

هماتولوژی

برای تشخیص و بررسی انواع بیماری های خونی نیاز است تا به طور کامل تمام اجزا و فرا آورده های خون را شناسایی کرد ،در نتیجه این بررسی ها نیاز مند بررسی های آزمایشگاهی می باشد .

خونشناسی نیز با رشته های مختلف پزشکی از جمله رشته های ایمنی شناسی ،ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی و انسانی ارتباطی بسیار نزدیک دارد .

هماتولوژی حیطه بسیار مهم در شیمی درمانی و دیالیز را برعهده دارد ،این موارد را می توان جز نیاز های اصلی هر جامعه دانست .

هدف اصلی در ایجاد دوره های خون شناسی آزمایشگاهی و همچنین بانک خون تربیت کردن افرادی است که می توانند با کمک علم و تکنیک های خون شناسی مهارت های کافی را در جهت کارهای آزمایشگاهی برای کمک به تشخیص و درمان بیماری های خونی انجام دهند .

متخصصین در رشته هماتولوژی در تلاش بر این امر هستند که بتوانند تمام بیماری های های خونی را تشخیص دهند و همینطور با کمک فراورده های خونی انواع بیماری های را درمان کنند .

در رابطه با بازار کار رشته هماتولوژی می توان گفت این افراد می توانند در آزمایشگاه های مراکز درمانی و بهداشتی و همچنین امور مربوط به بیماری های خونی خدمات را ارائه دهند .این افراد نیز به دلیل تسلط کافی بر مباحث علمی و تئوری خون شناسی می توانند در تمامی مراکزآموزشی به تدریس واحد های آموزشی و تئوری بپردازند .

برخی از خدمات آزمایشگاه فجر در ساری

مشاوره ژنتیک

اندازه گیری سرب

غربالگری در دوران بارداری

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه در مازندران

پاسخ

هجده + هفت =