پاتولوژی

پاتولوژی

پاتولوژی را می توان به دو بخش تقسیم کرد . پاتو به معنی درد و رنج و لوژی به معنی مطالعه . پاتولوژی یا آسیب شناسی بیشتر به منظور مطالعه تغییرات ساختاری و عملکردی در سلول ها و بافت ها که می تواند زمینه ساز در بروز بیماریها باشند  می باشد .

پاتولوژی به معنی اختلال در سلول ها وبافت ها می باشد که می تواند  در ارگانیسم های زنده سبب عوامل مخرب و آسیب رسان شوند . این عوامل آسیب رسان ترکیبات شیمیایی هستند که بیشتر شامل فراورده های میکروارگانیسم های پاتوژن می باشند .البته عوامل آسیب رسان دیگری نیز وجود دارد که در اشکال مختلفی مثل نیروهای مکانیکی ،گرما،تشعشعات و… که می توانند در مقادیر زیاد خود سبب آسیب رساندن به بافت ها و سلول ها شوندنیز وجود دارند .

محور های اصلی آسیب شناسی

بیماری را می توان به چهار قسمت تقسیم کرد و از لحاظ آسیب شناسی آن ها را تقسیم کرد

  • علت بیماری
  • مکانیسم های رشد و پیشرفت در آن
  • تغییرات مرفولوژیک که سبب پیامدهای فونکسیونال می شوند .
  • تغییرات ایجاد شده در سلول ها و بافت ها ی بدن

باید گفت علت یک بیماری یا اتیولوژی در درمان بیماری های بسیار مهم می باشد .

پاتولوژی تشریحی

می توان گفت مهمترین کاری که پاتولوژیستهای آناتومیکال انجام می دهند آسیب شناسی جراحی می باشد . پاتولوژی تشریحی معمولا ترکیبی از ماکروسکوپی و میکروسکوپی از نمونه بافت گرفته شده می باشد .در پاتولوژی تشریحی این امکان وجود دارد که برای بررسی سایر تست ها نیاز به ارزیابی مولکولی و یا ایمونوهیستوشیمی باشد .

پاتولوژی

برای پاتولوژی از دو نوع نمونه اصلی استفاده می کنند .

  • نمونه بیوشیمی ها

منظور از نمونه بیوشیمی قطعه های ریز و کوچکی از بافت ها می باشد که در مرحله اول برای تشخیص آسیب شناسی گرفته می شود و در بیشتر حالات منجر به تشکیل قطعی می شود .

  • نمونه برداشته های جراحی

در بیوپسی   incisional با کمک برداشت های جراحی از قسمت مشکوک بافت کوچکی خارج می شود و برای آسیب شناسی ارسال می گردد .

متخصص پاتولوژی کیست ؟

فرد متخصص پاتولوژی باید در رشته پزشکی ،مدرک پزشکی عمومی را داشته باشد و به منظور گرفتن تخصص در مدت 4 سال در دانشگاه های علوم پزشکی دوره های لازم را طی کرده باشد تا بتواند قادر به تاسیس آزمایشگاه پاتولوژی باشد .

برخی از خدمات آزمایشگاه فجر در ساری

مشاوره ژنتیک

اندازه گیری سرب

غربالگری در دوران بارداری

با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه در مازندران

پاسخ

یک + 11 =